Mobil Menü

Birim Temsilcileri

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Selen ÖZAKAR AKÇA

AKADEMİK BİRİMLERİMİZDE EÖB TEMSİLCİSİ ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZ

EĞİTİM BİRİMİ

UNVAN

ADI SOYADI

e-posta

İÇ HAT

İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör.

Dila BARAN TEKİN

dilabarantekin@hitit.edu.tr

1131

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör.

Kübra Müge ÇAKARÖZ

kmuge.daldal@gmail.com

1441

Mühendislik Fakültesi

Arş. Gör.

Erdener ÖZÇETİN

erdenerozcetin@hitit.edu.tr

1315

Fen Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör.

Hakan YAZAR

yazarhakan@yahoo.com

1713

Tıp Fakültesi

Yrd. Doç. Dr.

Coşkun ÖZTEKİN

coskunoztekin@gmail.com

5003

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Arş. Gör.

Altuğ ORTAKÇI

altugortakci@gmail.com

4057

Fen Bilimler Enstitüsü

Arş. Gör.

Tuğçe GÖVER

tugcegover@hitit.edu.tr

1672

Sağlık Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Filiz SELEN

filizselen@hitit.edu.tr

3522

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok.

Öğr. Gör.

Emrah CERİT

emrahcerit@hitit.edu.tr

3783

Teknik Bilimler Meslek Yüksekok.

Öğr. Gör.

Hami AHISKALI

h.ahiskali19@gmail.com

3385

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekok.

Öğr. Gör.

Tuğba GÜLEN

tugbagulen@hitit.edu.tr

3685

Osmancık Ömer Derindere MYO

Okutman

Meltem EVLİ

meltemevli@hitit.edu.tr

3128

Sungurlu Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Özlem BAL

ozlem_bal06@hotmail.com

3240

İskilip Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Mehmet Erol ÇALMAZ

erolcalmaz@gmail.com

3935

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekok.

Öğr. Gör.

Eren ÇETE

erencete@gmail.com

4512